Kontakt

JESAB ENTREPRENAD

Kullerstad Prästgård 1
617 34 Skärblacka

Entreprenadverksamhet

Telefon: 011-585 12
Mobil: 070-666 05 80
Jesab@telia.com

Stallverksamhet

Lollo: 070-667 04 44
Rebecca: 070-037 23 86
Stallkullerstadprastgard@hotmail.com